Scroll Top
Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen beantwoord. Staat uw vraag er niet tussen? Bericht ons dan via het contactformulier.

Kan mijn zoon/dochter zonder ervaring aangenomen worden op MT010?

Ja, dat kan. Om leerling te worden van MT010 doe je eerst een auditie. Hierbij wordt gekeken naar je aanleg en eventueel talent, maar ook naar je doorzettingsvermogen en motivatie.

Dat je iets nog niet of niet veel hebt gedaan wil niet automatisch zeggen dat je geen aanleg / talent zou kunnen hebben. Het grappige is dat als je iets veel doet ook dat niet automatisch wil zeggen dat je wel aanleg / talent hebt. Maar blijkbaar vind je het wel heel leuk, anders zou je het niet zo veel doen! Hoever je met iets komt, wordt ook bepaald door je motivatie en of je doorzettingsvermogen hebt. Daarom gaan we daar ook naar kijken.

Persoonlijk contact vinden wij belangrijk. Daarom organiseren wij na een geslaagde auditie ook een persoonlijke kennismaking met jou en je ouders. Met elkaar bespreken we onder meer het advies van je school en je persoonlijke situatie. Op basis van het advies van je basisschool, de uitslag van de auditie en uitkomst van de kennismaking, besluiten we of je wordt toegelaten tot MT010.
Nee, dit is helaas niet mogelijk. Om op MT010 geplaatst te worden heb je een VMBO TL  advies nodig.
Instromen in het 2en 3e leerjaar is mogelijk. I.v.m. examenonderdelen die in leerjaar 3 worden afgerond, is het niet mogelijk om in te stromen in leerjaar 4.
Soms is dit mogelijk. Dit moet per geval bekeken worden waarbij we kijken naar  verschillende factoren, zoals de periode waarin, of we ruimte hebben in een klas en de reden van de gewenste overstap.  Neem in ieder geval contact met ons op om de mogelijkheden te bekijken.
Via de pagina ‘aanmelden‘.
Nee, de inschrijving voor de auditie is niet de officiële inschrijving. Op basis van het advies van je basisschool, de uitslag van de auditie en de uitkomst van het kennismakingsgesprek, wordt besloten of je aangenomen bent op De Mavo voor Theater, waarna de officiële inschrijving volgt.
Als leerlingen een mavo/havo advies hebben, is het mogelijk dat zij in het 2e leerjaar doorstromen naar de havo op De Theaterhavo/vwo.
Een auditie als zij-instromer voor de kunstvakken is dan niet nodig. Omdat de Theaterhavo/vwo een andere opzet en belasting heeft dan MT010 zal er wel een oriëntatiegesprek met de leerling en de ouders plaatsvinden.
De 2 dagdelen die wij iedere week aan de artistieke vakken besteden zijn de uren die op andere scholen ingevuld worden met vakken als tekenen, handvaardigheid, muziek, drama, etc. Een gemiddelde schoolweek bestaat uit 32 uur, dat is conform de gestelde uren norm. Daarvan worden 24 uur per week ingevuld door avo-vakken (wiskunde, Engels, Nederlands, aardrijkskunde etc.). Wij hebben de overige uren geclusterd voor de artistieke vakken.
Mijn kind speelt regelmatig in producties die tijdens schooltijd plaatsvinden, kan dit?

Je kunt bij de school een aanvraag doen voor verlof i.v.m. bijzondere buitenschoolse activiteiten. Vaak zijn deze activiteiten gerelateerd aan theater, film,  enz.  Dit past natuurlijk ook helemaal bij het karakter van de school. Aan de ene kant willen we de leerlingen graag de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen, anderzijds hebben we ook te maken met leerplicht, de (leerstofgerichte) zorg voor leerlingen en de bewaking van niveau en kwaliteit. Het toekennen van verlof is maatwerk en geschiedt aan de hand van bovengenoemde criteria. Overigens is de hoeveelheid toe te kennen verlof aan een maximum gebonden vanuit leerplicht.
Leerlingen met dyslexie-verklaring bespreken met de zorgcoördinator op welke manier zij gefaciliteerd willen worden. Elke docent krijgt hiervan een overzicht (extra tijd, gebruik van regelkaarten, etc.). Bij vermoeden van dyslexie wordt geadviseerd om een signaleringstest af te nemen. De kosten voor deze test zijn voor rekening van de ouders/verzorgers.