Scroll Top

MUZIEKspecialisatieklas

Nu ook een Muziekspecialisatie op MT010 – De mavo voor Theater                                                      

Voor aankomende brugklassers met een interesse voor zang en het bespelen van een muziekinstrument start MT010 – De mavo voor Theater vanaf schooljaar 2023-2024 een muziekspecialisatie leerlijn. Eerder was het al mogelijk om een mavo diploma te halen met toegang tot alle mbo’s gekoppeld aan de leerlijnen Dans en Theater/Drama. Met de invoer van de muziekspecialisatie groeit het inspirerende aanbod van podiumkunsten op MT010. MT010 werkt voor dit verbrede lesaanbod samen met docenten van Jeugdtheater Hofplein.

De Muziekspecialisatie                                                                                                                       

Vanaf aankomend schooljaar 2023-2024 start de school een muziekspecialisatieklas. In deze klas krijgen leerlingen elke week zes uur muziek/zang en twee uur dans of theater. Het hoofdvak van de muziekspecialisatie is het vak Zang. De zanger heeft de wil om zijn muzikaliteit en zangmogelijkheden te verbreden. Daarnaast ontwikkelt hij bewustzijn en zelfkennis van zijn eigen stem. Ook het bespelen van een muziekinstrument kent voordelen. Het verbetert het zelfvertrouwen en stimuleert samenwerken.

Na het afronden van MT010 – De mavo voor Theater kunnen leerlingen die gekozen hebben voor de muziekspecialisatie vervolgens naadloos aansluiten bij een MBO muziekopleiding en verder groeien in waar hun passie ligt: muziek en zingen!